Julenøtter første nyttårsdag


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Oliver sitter i bilen på vei hjem fra juleferie, og spør mamma hvor langt det er igjen til de er hjemme. Mamma sier at det er tosifret antall minutter igjen til de er hjemme. Hun sier at det siste sifferet er tre større enn det først sifferet, som er 2. Hvor mange minutter er det til Oliver er hjemme?

 

Nivå 2:

Lea lurer på om det har vært mindre ferie i 2016 i forhold til andre år. Hun finner følgende oversikter over fridager (de som treffer i helg er ikke inkludert) og ferier som gjelder for Osloskolene i 2016 og 2017:


FOTO: VILDE NYRØNNING STRØM
 

Er det flere fridager i 2017 enn det var i 2016 i følge oversiktene over?

 

Nivå 3:

Cathinka fikk tre billetter til Justin Bieber konsert til jul, og klarer ikke å bestemme seg for hvem hun skal ta med. Hun legger derfor 5 lapper i en skål. På to av de står det ?billett?, mens de resterende 3 er blanke. Johanne og Amalie er de to første venninnene som skal trekke. Først trekker Johanne, også trekker Amalie. Hva er sannsynligheten for at begge to får en Justin Bieber billett?

 

EKSTRANØTT: 

 

SVAR PÅ GÅRSDAGENS OPPAGEVER

Svar nivå 1: Begge har rett. 2*6 = 2+2+2+2+2+2=6+6=6*2 = 12.

Svar nivå 2: 1 mil = 10 000 m. Altså er antall min med tv = 10 000:20 min = 500 min.

          500 min = 8 timer og 20 min! Olav får se på tv i 8 timer og 20 minutter etter skituren.

Svar nivå 3: La Maja=x. Sett opp likningen x + 3*x+(x+15)=215. Dette gir at Maja så 40 fyverkerier, Liam så 120 og Olivia 55.

Svar ekstranøtt: 2

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Nyttårsaften 2016

Lille nyttårsaften 2016

Femte juledag 2016

Fjerde juledag 2016

Tredje juledag 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter nyttårsaften


FOTO: UKJENT/PRIVAT

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Emma og Filip skal lage en nyttårsquiz til middagen senere på kvelden. Filip kommer opp med spørsmålet ?Gangestykket 2*6 er det samme som å addere (plusse) 2 med seg selv 6 ganger?. Emma sier at spørsmålet heller skal være ?Gangestykket 2*6 er det samme som å addere (plusse) 6 med seg selv 2 ganger?. Hvem har rett?

 

Nivå 2:

Olav vil ikke være med på langrennstur ? han vil heller se på alle de spennende nyttårsprogrammene som går på tv i dag. Mamma sier at Olav kan få velge seg en premie hvis han blir med på langrennstur. Olav sier at hvis han kan få se like mange minutter på tv som antall 20 meter de går, blir han med. Mamma sier ja. Olav gikk 1 mil på ski den dagen. Hvor lenge får Olav se på tv når de kommer hjem?

 

Nivå 3:

Liam, Maja og Olivia feirer nyttår tre forskjellige steder, og har avtalt å telle antall fyrverkerier de ser i løpet av kvelden. Liam ser tre ganger så mange som Maja, og Olivia ser 15 flere enn Maja. Til sammen ser de 215 fyrverkerier. Hvor mange ser hver av de?

 

EKSTRA NØTT: Klarer du å regne ut denne? 

 

SVAR PÅ GÅRSDAGENS JULENØTTER

Svar nivå 1: Den midterste dagen i uka er torsdag, dermed må Mathias ha bursdag torsdag 29. Desember. Ettersom Kaja har bursdag i en annen måned en Mathias, må hun ha bursdag i Januar (det er kun datoer i desember og januar denne uken). Det er kun en dato denne uken som er i januar, og det er søndag 01.01. Det må dermed være Kajas bursdag.

Svar nivå 2: de har kun råd til én ?tidenes nyttårspakke?. Deretter har de igjen 500 kr, som er nok til én ?litt kul nyttårspakke?. Så har de igjen 100 kr, altså nok til to ?ukule nyttårspakker?.

Svar nivå 3: Ja, tegne opp et kvadrat med sider lik 1 cm. Diagonalen vil da være lik Ö2 cm. Tenk på kvadratet som to rettvinklede trekanter med kateter 1 cm. Hypotenusen (diagonalen) er da Ö(1+1)= Ö2. 

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Lille nyttårsaften 2016

Femte juledag 2016

Fjerde juledag 2016

Tredje juledag 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter lille nyttårsaften 2016


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Mathias og Kaja har begge bursdag denne uken (fra og med 26.12 til og med 01.01). Mathias har bursdag i den midterste dagen denne uken, og Kaja har bursdag i en annen måned en Mathias. Hvilke datoer har Mathias og Kaja bursdag? (Tips: Ta fram en kalender og bruk denne som hjelpemiddel!)

 

Nivå 2:

Mina skal være med pappa og kjøpe fyrverkeri til morgendagens nyttårsfeiring. Når de kommer fram til stedet der de selger fyrverkeri ser de følgende salgsliste:


TABELL: VILDE NYRØNNING STRØM
 

Mina og pappa har spart masse penger til denne dagen, så de har 2000 kr med seg. De vil gjerne ha så bra fyrverkeri som mulig. Hvor mange av hver pakke ender de opp med da?

 

Nivå 3:

Isak er hjemme hos morfar på middag, og morfar forteller Isak om en gang han skulle vise nøyaktig hvor langt Ö2 cm var. Isak tenker at det er vel bare å tegne opp med linjalen. Han tar fram kalkulatoren på telefonen, og ser at svaret har uendelig antall desimaler (1.414213?). Finnes det en måte Isak kan illustrere Ö2 cm på en helt nøyaktig måte?FOTO: WWW.WOLFRAMALFA.COM

 

SVAR PÅ GÅRSDAGENS JULENØTTER

Svar nivå 1: Selma får 2 stjerneskudd, og mamma og pappa får 4 stjerneskudd. Det er dermed igjen 6 stjerneskudd til Frederik.

Svar nivå 2: søsteren er 14 år og morten er 8 år. For to år siden var da søsteren 12 år og morten 6 år.

Svar nivå 3: 600:5 = 120. 1200:11 = 109, 1080:9 = 120. Målestokken 1:120 gjelder for to av veggene, men ikke den midterste. Altså er tegningen unøyaktig.

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Femte juledag 2016

Fjerde juledag 2016

Tredje juledag 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter femte juledag


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Det nærmer seg nyttårsaften, og Frederik vil kjøpe 12 stjerneskudd de kan bruke på nyttårskvelden. Storesøster Selma sier hun vil ha 1/12 av stjerneskuddene, og mamma og pappa vil ha 4/12. Hvor mange stjerneskudd er det igjen til Frederik?

 

Nivå 2:

Morten har en søster som var dobbelt så gammel som han for to år siden. Nå er søsteren 6 år eldre enn Morten. Hvor gamle er Morten og søsteren?

 

Nivå 3:


TEGNING: WWW.MALMLAFT.NO
 

Andreas finner en tegning av hytta de er på i juleferien, men synes dimensjonene på tegningen ser litt merkelige ut. Andreas måler lengden av tre av veggene på hytta, og får følgende sammenlikninger:


TABELL: VILDE NYRØNNING STRØM

 

Er det én målestokk som gjelder for alle de tre målene over, eller er tegningen upresis?

 

 

SVAR PÅ GÅRSDAGENS JULENØTTER

Svar: 50 + 2*80 kr = 210 kr.

Svar nivå 1: tre dagskort = 3*400=1200 kr. Firedagerskortet er dermed billigst selv om hun kun skal stå i tre dager. 

Svar nivå 2: Ja, hun har nok papir. Må regne ut overflatearealet av gaven.

Svar nivå 3: Bunn (rektangel): 9*25 cm2 = 225 cm2

Sideflate 1 (rektangel): 25*8 cm2 = 200 cm2

Sideflate 2 og 4 (trapes): 2*(9+5)*8/2  cm2 = 112 cm2

Topp (rektangel): 5*25 cm2 = 125 cm2

Siste sideflate (rektangel): Må finne den ene siden med Pytagoras. Rettvinklet trekant med kateter 4 cm og 8 cm: Ö(4^2+8^2)=8.9. Areal = Ö80*25 cm2= 223.6 cm2

Totalt overflateareal = 885.6 cm2 = 0.8856 dm2 < 1 dm2.

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Fjerde juledag 2016

Tredje juledag 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter fjerde juledag


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

William er med for å handle inn mat til nyttårsaften. I butikken har de supersalg på kalkun og ribbe. Én kg ribbe koster 50 kr, og én kg kalkun koster 80 kr. Hvor mye må de betale om de skal ha én kg ribbe og to kg kalkun?

 

Nivå 2:

Lina er på fjellet, og skal kjøpe heiskort i skibakken. Hun skal være på fjellet i fire dager. Hun kan velge mellom å kjøpe et dagskort til 400 kr eller et firedagers-kort til 1150 kr. Hun regner med at hun skal stå i bakken tre av de fire dagene hun er på fjellet. Lønner det seg for Lina å kjøpe dagskort de dagene hun er i bakken eller firedagers-kortet?

 

Nivå 3:

Anniken skal i bursdag, og skal pakke inn bursdagsgaven som har en overflate bestående av fire rektangler og to trapeser:

Hun har  kun 1 dm2 gavepapir igjen hjemme, ettersom nesten alt gavepapiret ble brukt opp til julegavene. Har Anniken nok gavepapir til å pakke inn gaven?

 

SVAR PÅ GÅRSDAGENS JULENØTTER

Svar nivå 1: 1 kg = 1000 g. Spillet veier mest, Rasmus må ta med seg fotballen.

Svar nivå 2: Nei. Jacob har fanget minst, men gått lengst (7.3 km). Ingrid har fanget flest, men gått kortest (5.2 km).

Svar nivå 3: klementin=5 kr, sjokolade=25 kr, brus=15 kr. Totalt 4*5+25 +2*15 kr=75 kr

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Tredje juledag 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter tredje juledag


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Rasmus skal på ferie resten av romjulen, men kofferten hans er full av ting, og den er veldig tung. Han vil egentlig ha med både fotballen og spillet han fikk til jul på ferie, men han kan kun ta med den tingen som veier minst. Rasmus setter fotballen på kjøkkenvekten og spillet på baderomsvekten for å sammenlikne de to tingene:


FOTO: VILDE NYRØNNING STRØM
 

Skal Rasmus ta med seg fotballen eller spillet?

 

Nivå 2:

Jacob og Ingrid har spilt mye Pokémon GO de tre siste dagene i juleferien. Jacob har fanget 21 Pokémon, og Ingrid har fanget 25 Pokémon. De har skrevet ned hvor langt de har gått for hver dag for å vise mamma og pappa at man ikke sitter stille når man spiller Pokémon GO.


FOTO: VILDE NYRØNNING STRØM
 

Kan man ut fra denne informasjonen si at den som har gått lengst er garantert å ha fanget flest Pokémon?

 

Nivå 3:

Malin har handlet klementiner, sjokolade og brus i butikken. Pappa lurer på hvor mye det kostet til sammen, og Malin bestemte seg for å lage denne tegningen som svar:


FOTO: VILDE NYRØNNING STRØM

Malin kjøpte fire klementiner, én sjokolade og to brus. Hvor mye betalte hun totalt?

 

GÅRSDAGENS SVAR:

Svar nivå 1: de trenger 0,3 L kremfløte.

Svar nivå 2: Alt. 1, gjør om alt til sekunder: Herman=542 s, Georg=538 s, Nikolai=540 s.

          Alt. 2, gjør om til blanding: Herman= 9 min 2 s, Georg=8 min 58 s, Nikolai=9 min.

         Georg vant.

Svar nivå 3: To likninger med to ukjente. La x=gløgg og y=pepperkakedeig.

1) x+3y=158    2) 2x+2y=156

Gløggen koster 38 kr, og pepperkakedeigen koster 40 kr. 

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter andre juledag


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Martin og Ada skal lage riskrem, og i oppskriften står det at de trenger 3 dl kremfløte.

Litermålet de har tilgjengelig ser ut som dette:Litermålet måler altså fra og med 0,1 liter til og med 0,5 liter. Hvor mange liter kremfløte trenger Ada og Martin?

 

Nivå 2:

Nikolai, Georg og Herman har konkurranse om å kjøre raskest ned Korketrekkeren (en lang og bratt akebakke). Guttene kjører flere runder, og til slutt  skal de sammenlikne de beste tidene sine. Herman forteller at han brukte 542 sekunder på sin raskeste nedfart. Georg forteller at hans raskeste tur var på 8 minutter og 58 sekunder. Nikolai brukte på sitt raskeste 6 minutter og 180 sekunder. Hvem vant?


FOTO: AMAZONE.COM
 

Nivå 3:

Linnea og Nora har vært i butikken og handlet gløgg og pepperkakedeig. Petter møter jentene utenfor butikken, og lurer på hvor mye én flaske gløgg og én pakke pepperkakedeig kostet. Jentene husker ikke dette, men Linnea vet at hun betalte 158 kr, og at hun kjøpte én flaske gløgg og tre pepperkakedeiger. Nora vet at hun betalte 156 kr, og at hun kjøpte 2 flasker gløgg og 2 pepperkakedeiger. Hvor mye koster én flaske gløgg og én pepperkakedeig?

 

 

SVAR JULENØTTER FØRSTE JULEDAG

Nivå 1: Julia brukte 25 minutter, og Nils brukte 20 minutter. Dermed vant Nils.

Nivå 2: 

Gavemaskin 1 produserer 100*3 = 300 gaver om dagen.

Gavemaskin 2 produserer 50*8 = 400 gaver om dagen. Gavemaskin 2 er best.

Nivå 3: 

Omrets av sirkel = p*radius*2. Radius er 6378+10 km = 6388 km.

Omkrets = 6388*2*p = 40137 km = 4014 mil.

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter første juledag


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Julia og Nils har en konkurranse om å spise opp en porsjon grøt fortest mulig. Først spiser Julia, hun starter kl 12:20 og er ferdig kl 12:45. Så spiser Nils, han starter kl 12:50 og er ferdig 13:10. Hvem vant konkurransen?

 

Nivå 2:

Julenissen skal begynne å lage neste års julegaver. Han ser på to nye gavemaskiner han kan kjøpe inn. Det ene produserer 100 gaver i timen, men den kan bare lage gaver i tre timer hver dag. Den andre produserer 50 gaver i timen, men den kan lage gaver i 8 timer hver dag. Hvilken gavemaskin bør julenissen kjøpe så han kan produsere flest mulig gaver hver dag?

 

Nivå 3:

Nissen skal teste den nye sleden sin og skal fly en runde rundt ekvator. Jordas radius fra sentrum og ut til ekvator er ca. 6378 km. Nissen skal fly 10 000 m over jordoverflaten. Hvor lang blir runden hans?

 


FOTO: KEYAH MATH
 

 

SVAR JULENØTTER JULAFTEN:

Nivå 1: 1960 gaver denne timen.

Nivå 2: : Antall gunstige utfall / antall mulige utfall = 2/24 = 1/12.

Nivå 3: 223 = 8 388 608 kr. Altså ca. 8,4 millioner kroner. 

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

Julenøtter julaften


FOTO: UKJENT/PRIVAT

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Julenissen og hjelperne hans skal levere årets julegaver. Under ser du listen over hvor mange gaver de skal levere en bestemt time:

  • By 1: 500 gaver
  • By 2: 320 gaver
  • By 3: 140 gaver
  • By 4: Dobbelt så mye som i by 1

Hvor mange gaver skal julenissen levere totalt denne timen?

 

Nivå 2:

Julenissen gleder seg til å spise julegrøten som står ved peisene han kommer til. Dersom Julenissen finner en mandel i grøten skal han få en ekstra sjokolade av nissemor. I løpet av kvelden skal julenissen innom 24 forskjellige hus der det er satt ut grøt. Dessverre rekker han bare å spise én julegrøt denne kvelden, og det er kun to av grøtskålene som har én mandel.

Hva er sannsynligheten for at julenissen finner én mandel?

Christmas decorations
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

 

Nivå 3:

Nissejenta spurte julenissen om hun kunne få en julekalender i år, der hun fikk 1 kr 1. desember, 2 kr 2. desember, 4 kr. 3. desember, 8 kr 4. desember osv. Julenissen tenkte at dette ikke hørtes så mye ut, og sa at det skulle nissejenta få. Hvor mye penger fikk nissejenta i kalenderen på julaften (24. desember)?

 

SVAR JULENØTTER LILLE JULAFTEN

Nivå 1: 10*8 = 80 karameller.

Nivå 2: Han får 1500 g ? 1495 g = 5 g deig til overs.

Nivå 3: 

Ser at dette kan regnes ut som volumet av et prisme med firkantet bunn minus volumet av tre prismer med trekantet bunn.

Volum firkantprisme = 97*11*69 mm3 = 73623 mm3

Volum trekantprisme = (6*8/2)*69 mm3 =1656 mm3

Volum 3 trekantprismer = 3*1656 mm3 = 4968 mm3

Volum kvikk-lunsj = 73623 -4968 mm3 = 68655 mm3 = 69 cm3

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julenøtter lille julaften


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Sofie skal lage karameller som julepresanger til 10 venner. Hun skal gi 8 karameller i en fin innpakning til hver av vennene. Hvor mange karameller må Sofie lage?

 

Nivå 2:

Anders skal lage et pepperkakehus. Han har 1,5 kg pepperkakedeig. Huset skal ha to langvegger, to kortvegger, to takplater og én pipe. Oppskriften på huset er som følger:


Hvor mange gram deig får Anders til overs?

 

Nivå 3:

Jens er på skitur, og har med seg en Kvikk Lunsj. Han funderer på hva volumet av Kvikk Lunsjen er. Han har heldigvis med seg linjal og skrivesaker på skituren, og tegner opp følgende tegning: 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

 

TIDLIGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Lille julaften 2015

Julaften 2015 

Første juledag 2015

Andre juledag 2015

Tredje juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Femte juledag 2015

Lille nyttårsaften 2015

Nyttårsaften 2015

Først nyttårsdag julen 2015

hits