hits

Julenøtter femte juledag

kommentarer 6 kommentarer


FOTO: UKJENT/PRIVAT
 

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Det nærmer seg nyttårsaften, og Frederik vil kjøpe 12 stjerneskudd de kan bruke på nyttårskvelden. Storesøster Selma sier hun vil ha 1/12 av stjerneskuddene, og mamma og pappa vil ha 4/12. Hvor mange stjerneskudd er det igjen til Frederik?

 

Nivå 2:

Morten har en søster som var dobbelt så gammel som han for to år siden. Nå er søsteren 6 år eldre enn Morten. Hvor gamle er Morten og søsteren?

 

Nivå 3:


TEGNING: WWW.MALMLAFT.NO
 

Andreas finner en tegning av hytta de er på i juleferien, men synes dimensjonene på tegningen ser litt merkelige ut. Andreas måler lengden av tre av veggene på hytta, og får følgende sammenlikninger:


TABELL: VILDE NYRØNNING STRØM

 

Er det én målestokk som gjelder for alle de tre målene over, eller er tegningen upresis?

 

 

SVAR PÅ GÅRSDAGENS JULENØTTER

Svar: 50 + 2*80 kr = 210 kr.

Svar nivå 1: tre dagskort = 3*400=1200 kr. Firedagerskortet er dermed billigst selv om hun kun skal stå i tre dager. 

Svar nivå 2: Ja, hun har nok papir. Må regne ut overflatearealet av gaven.

Svar nivå 3: Bunn (rektangel): 9*25 cm2 = 225 cm2

Sideflate 1 (rektangel): 25*8 cm2 = 200 cm2

Sideflate 2 og 4 (trapes): 2*(9+5)*8/2  cm2 = 112 cm2

Topp (rektangel): 5*25 cm2 = 125 cm2

Siste sideflate (rektangel): Må finne den ene siden med Pytagoras. Rettvinklet trekant med kateter 4 cm og 8 cm: Ö(4^2+8^2)=8.9. Areal = Ö80*25 cm2= 223.6 cm2

Totalt overflateareal = 885.6 cm2 = 0.8856 dm2 < 1 dm2.

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Fjerde juledag 2016

Tredje juledag 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

6 kommentarer

Ivar

29.12.2016 kl.11:25

1: Fredrik får 7 stjerneskudd igjen til seg selv

2: Hvis søsteren er 6 år eldre nå var hun også 6 år eldre for to år siden. Hvis hun da var dobbelt så gammel som Morten så må hun ha vært 12 da, og han 6. Nå, to år senere, er da Morten 8 og søsteren 14.

3: Tegningen er upresis. Den første og tredje flaten har et størrelsesforhold på 120:1 (600/5 og 1080/9), mens den andre flaten har et størrelsesforhold på 109,09:1 (1200/11).

Ole Kristian

29.12.2016 kl.11:33

Ang. oppgave 3: Forholdet mellom kvadrat-cm og kvadrat-dm er da vitterlig 1:100, ikke 1:1000 som du bruker...?

Etter mine beregninger har pakken en overflate på 8,856 kv-dm, og dermed alt for lite papir.

Eller er jeg helt på jordet?

MortySporty

29.12.2016 kl.11:33

Er ikke 1 dm2 det samme som 100cm2 da? Forstår ikke hvordan det skal være mulig å pakke inn den gaven med 1 dm2 med papir...

Asgeir

29.12.2016 kl.11:59

1)

12/12 - 1/12 - 4/12 = 7/12

2)

Morten sin alder = X

Søstra sin alder = Y

a) Alder i dag: Y = X+6

b) Alder for 2 år siden: Y-2 = 2x-2

Finn alder på Morten ved å sette a inn i b:

X+6 = 2x-2

X = 2x -2 - 6

X = 8

Finn alder på søstra ved å sette inn verdi for X i a.

Y = X+6

Y = 8+6

Y = 14

Morten er altså 8 år, og søstra er 14

3)

Målestokk er bare et forholdstall.

5cm /6m = 0,83

11cm / 12m = 0,91

9 / 10,8 = 0,83

Siden alle 3 mål ikke er like, er med andre ord tegningen unøyaktig.

Kalle

29.12.2016 kl.21:16

Ole Kristian. Du har rett ! 886 cm2 er 8,86 dm2. Nå begynner jeg å tvile på mattedama. Dette holder ikke til toppkarakter.

Ræine-kællen

Ivar

30.12.2016 kl.08:31

Når det gjelder fjerde juledags gavepapir, hva med å reversere regnestykket? 1 dm er 10 cm, så 1 dm2 er 10x10 cm, evt. 1x1 dm, eller tilsvarende. Med 10x10 cm gavepapir å gå på sier det seg egentlig selv at man ikke har nok papir til å dekke en gave hvor den ene lengden alene er 25 cm. Hvis lengden på papiret du har tilfeldigvis skulle være lang nok til å dekke det vil du kun ha 4 cm bredde å gå på (25x4 = 100cm2 = 1dm2), og det holder verken til bredden på 9 cm eller høyden på 8 cm på pakken som skal pakkes inn. Måten de fleste pakker inn gaver på trenger man også mer papir enn flatearealet til gaven man pakker inn, da man gjerne bretter papiret rundt kortendene, og får overskuddspapir i brettene, i stedet for å klippe til nøyaktige mål og prøve å tape dem sammen rundt gaven...

Skriv en ny kommentar