hits

Julenøtter nyttårsaften

kommentarer 22 kommentarer


FOTO: UKJENT/PRIVAT

Kan du matematikken fra grunnskolen? Årets julenøtter tester deg i matematikken du skal lære fra 1. til 10. klasse. Julenøttene er delt inn i tre nivåer. Nivå 1 dekker 1.-4. klasse, nivå 2 dekker 5.-7. klasse og nivå 3 dekker 8.-10. klasse. Du får tre nye julenøtter hver dag fra og med lille julaften til og med 1. nyttårsdag. Årets julenøtter er utarbeidet i samarbeid med Vilde Nyrønning Strøm.

 

Nivå 1:

Emma og Filip skal lage en nyttårsquiz til middagen senere på kvelden. Filip kommer opp med spørsmålet ?Gangestykket 2*6 er det samme som å addere (plusse) 2 med seg selv 6 ganger?. Emma sier at spørsmålet heller skal være ?Gangestykket 2*6 er det samme som å addere (plusse) 6 med seg selv 2 ganger?. Hvem har rett?

 

Nivå 2:

Olav vil ikke være med på langrennstur ? han vil heller se på alle de spennende nyttårsprogrammene som går på tv i dag. Mamma sier at Olav kan få velge seg en premie hvis han blir med på langrennstur. Olav sier at hvis han kan få se like mange minutter på tv som antall 20 meter de går, blir han med. Mamma sier ja. Olav gikk 1 mil på ski den dagen. Hvor lenge får Olav se på tv når de kommer hjem?

 

Nivå 3:

Liam, Maja og Olivia feirer nyttår tre forskjellige steder, og har avtalt å telle antall fyrverkerier de ser i løpet av kvelden. Liam ser tre ganger så mange som Maja, og Olivia ser 15 flere enn Maja. Til sammen ser de 215 fyrverkerier. Hvor mange ser hver av de?

 

EKSTRA NØTT: Klarer du å regne ut denne? 

 

SVAR PÅ GÅRSDAGENS JULENØTTER

Svar nivå 1: Den midterste dagen i uka er torsdag, dermed må Mathias ha bursdag torsdag 29. Desember. Ettersom Kaja har bursdag i en annen måned en Mathias, må hun ha bursdag i Januar (det er kun datoer i desember og januar denne uken). Det er kun en dato denne uken som er i januar, og det er søndag 01.01. Det må dermed være Kajas bursdag.

Svar nivå 2: de har kun råd til én ?tidenes nyttårspakke?. Deretter har de igjen 500 kr, som er nok til én ?litt kul nyttårspakke?. Så har de igjen 100 kr, altså nok til to ?ukule nyttårspakker?.

Svar nivå 3: Ja, tegne opp et kvadrat med sider lik 1 cm. Diagonalen vil da være lik Ö2 cm. Tenk på kvadratet som to rettvinklede trekanter med kateter 1 cm. Hypotenusen (diagonalen) er da Ö(1+1)= Ö2. 

 

Du følge meg på instagram under Mattedama , facebook under Mattedama og på snap: vibekegf

TIDLILGGERE JULENØTTER 2015 OG 2016

Lille nyttårsaften 2016

Femte juledag 2016

Fjerde juledag 2016

Tredje juledag 2016

Andre juledag 2016

Første juledag 2016

Julaften 2016

Lille julaften 2016

Først nyttårsdag julen 2015

Nyttårsaften 2015

Lille nyttårsaften 2015

Femte juledag 2015

Fjerde juledag 2015

Tredje juledag 2015

Andre juledag 2015

Første juledag 2015

Julaften 2015 

Lille julaften 2015

22 kommentarer

Sceptic

31.12.2016 kl.12:09

Har vi ikke snart sett nok oppgaver der "utfordringen" er å kjenne til standard operatorpresedens

Sack Co

31.12.2016 kl.14:03

Det er 2*0+1+0+1*0*2+1 dager igjen av året.

Kjellstein

31.12.2016 kl.14:03

2

t_riina

31.12.2016 kl.14:07

2

31.12.2016 kl.14:22

svaret er 3

Jake

31.12.2016 kl.14:26

Assa, smell inn noen paranteser i dine neste oppgaver - vær så snill. Standard operatorpresedens er ikke veldig utfordrende greier ...

Christian

31.12.2016 kl.14:32

1. Begge har rett

2. 10000/20 = 500 minutter = 8 timer og 20 minutter

3. 3x + x + x+15 = 215

...3x + x + x+15-15 = 215-15

...5x = 200

...x = 40

...Maja har sett 40. Liam har sett 3*40 = 120. Olivia har sett 40+15 = 55. 40+120+55 = 215.

Extra. 2*0+1+0+1*0*2+1 = 0+1+0+0+1 = 2

Kari

31.12.2016 kl.14:45

Jeg ser at mange får 2 her inne på Ekstranøtten ?

Men blir det ikke 2x2x0x3=0 ? Gjør jeg det feil da ?

:) Godt Nyttår alle sammen !

Muhammad Saddique

31.12.2016 kl.14:57

Ekstra= 2

Nivå 3:

Maja= x (40)

Liam= 3x (40*3=120)

Olivia= x+15 (40+15=55)

Til sammen= 215

x+3x+x 15=215

5x=200

x= 40

Ken

31.12.2016 kl.15:10

Kari:

Ja du gjør litt feil.

Stykke settes opp slik =)

(2 * 0) + 1 + 0 + (1 * 0 * 2) + 1 = 2

Muhammad Saddique

31.12.2016 kl.15:17

Nivå 2:

1mill= 10km= 10*1000= 10000 m

20m = 1min

10000m= x

x= 10000/20 =500min

x= 500/60

X= 8 timer og 20 min.

Kjartan

31.12.2016 kl.15:21

Mener svaret blir 2. Alle tall som skal utøve x eller /gjøres ferdig først.

Muhammad Saddique

31.12.2016 kl.15:22

Nivå 1:

Begge har rett.

Asgeir

31.12.2016 kl.15:24

1. Begge har rett

2. 1 mil = 10000m

10000/20 = 500min

500 min = 8t og 20 min

3. Maja er utganspunktet så hun blir

X, X er et tall som vi ikke vet

enda. Oliver ser 15 flere enn Maja

derfor blir Oliver X+15. (Det blir

på samme måte som om Maja hadde

sett 100 og Oliver 15 mer. Da

hadde han sett 100 + 15 = 115).

Liam ser 3 ganger så mange så han

blir 3X (samme som 3 x 100 eller

100 + 100 + 100, men vi vet ikke

at det om det er 100 eller ikke)

3X + (X+15) + X = 215

Parantesene kan bare falle bort

siden bare er addering.

3X + X + X = 200

Xene kan adderes sammen siden de

er like.

3X + X + X = (3+1+1)X = 5X

5X = 200

Får å bli kvitt 5 må man dele på

5 på begge sider

(5/5)X = 200/5

1X = 40

X = 40

Nå kan alle Xene byttes med 40

Maja = X = 40

Oliver = X + 15 = 40 + 15 = 55

Liam = 3X = 3 x 40 = 120

Ekstra: 2 x 0 + 1 + 0 + 1 x 0 x 2+1

(2x0)+(1)+(0)+(1x0x2)+(1)

Alt i parantesene løses for

seg selv

(2 x 0) = 0

(1) = 1

(0) = 0

(1 x 0 x 2) = 0

(1) = 1

Nå kan alle parantesene byttes

med svarene

Da får vi

0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 1 + 1 = 2

Atlas

31.12.2016 kl.15:57

2, den var lett :P Kan være fordel å skrive paranteser for å ikke rote med rekkefølgen om man er litt dårlig på hoderegning ;)

Jimbo

31.12.2016 kl.19:58

Svaret er 0

Jimbo

31.12.2016 kl.20:02

Svaret er 0

((2 x ( 0+1+0+1 ) x 0 ) x ( 2 + 1) = 0

Peter

31.12.2016 kl.20:33

Emma har prinsipielt riktig, da du skal ta 2 ganger 6, altså 6 to ganger.

Matematisk er det likt

svein andersen

31.12.2016 kl.21:36

Svaret er 2. (Jeg ser at noen setter inn parantes, men hvor kommer de fra - de står ikke i oppgaven. Å multiplisere med 0 gir bare 0.)

Atlas

01.01.2017 kl.07:37

Parantesene er bare for å gi litt bedre oversikt på stykket.

De som svarer 0 vet derimot ikke hvordan dette fungerer, svaret er 2.

Kjetil

01.01.2017 kl.09:22

Svaret er 1

Stig

01.01.2017 kl.11:33

Svaret er 1

Skriv en ny kommentar