hits

Julenøtter fasit for første nyttårsdag

kommentarer En kommentar

Da er juleferien over, og jeg håper du har kost deg med årets julenøtter! Her kommer fasiten for de siste julenøttene. 

Fasit for gårsdagens julenøtter

1.
6 flasker med 2,5 kr i pant tilsvarer 6*2,5 kr = 15 kr, mens 9 flasker med 1 kr i pant tlsvarer 9*1 kr = 9 kr. Til sammen pantet Lise for 24 kr. 8 flasker med 2,5 kr i pant tilsvarer 8*2,5 kr = 20 kr, mens 4 flasker med 1 kr i pant tlsvarer 4*1 kr = 4 kr. Til sammen pantet Lotte for 24 kr. De samlet like mye penger!

2. 
Hvis Morten velger å ta 70 kr i timen vil han tjene 210 kr. Han bør derfor velge timelønnen.

3.
Hvis Trym går via B, vil han gå 319 m + 360 m = 679 m. Du kan regne avstanden mellom A og C via Pytagoras? setning.
AB^2 + B^*2 = AC^2
AC^2 = 3192 + 3602
AC^2 = 231361
AC = 481
Hvis Trym går direkte fra A til C vil han gå 481 m. Da vil han spare 198 m.

Ã?n kommentar

Geir

02.01.2018 kl.12:51

Tror du må lese korrektur på fasiten din for oppgave 3:

AB^2 + B^*2 = AC^2

Andre ledd burde vært BC^2

AC^2 = 3192 + 3602

AC^2 = 231361

Hvor får du tallene i første linje her fra? Får ikke 3192 + 3602 til å bli 231361.

Må være slik:

AC^2 = 101761 + 129600

AC^2 = 231361

Skriv en ny kommentar