hits

Superhefte U

Superhefte Ungdomsskolen er et oppslagsverk som omfatter hele pensum for 8., 9. og 10. klasse. Dersom du går på videregående skole kan Superhefte Ungdomsskolen være det ideelle hjelpeverktøy for å ...

Superhefte VGS

Superhefte er et komprimert teori- og forklaringshefte som er ment å dekke hele pensum i faget. Superhefte skal kunne fungere som støttespiller under del 2 av eksamen, hvor bruk av hjelpemidler er ...

Superkjapt VGS

SuperkjaptTMer en ny superserie utviklet av Vibeke Gwendoline Fængsrud, daglig leder og eier av House of MathTM. SuperkjaptTM-serien består av syv bøker, ett for hvert av matematikkfagene på studie...