hits

Brøk - trikset

Et superviktig triks i brøkregningen er at dukan skrive et heltall om til brøk ved å dele det på 1. Da ser det slik ut: Dersom du deler et hvilket som helst tall på1, så blir svaret lik heltalle...

Brøk - hva er det?

En brøk er et uttrykk som består av en teller og en nevner. Telleren er på topp og nevneren er nede. En brøk kan sees på som et tall eller som et regnestykke. På bildet under er brøken et tall. ...